Potters' Gallery, The: Oriel y Crochenwyr

Contact Details

The Potter's Gallery, 1 High Street, Conwy, Wales, UK, LL32 8DB. View Map Email: Web-site: www.thepottersgallery.co.uk
Telephone: +44 (0)1492 593590
Contact: Beverly Bell-Hughes
Open: Daily 10.00am - 5.00pm. (CLOSED Wednesdays 1 October - 1 March)

AR AGOR yn ddyddiol a thrwy'r flwyddyn o 10 tan 5. (AR GAU Dydd Mercher o 1 Hydref - 1 Mawrth.)

North Wales Potters' Co-operative gallery/information centre

The Potters' Gallery opened in 2003 in the medieval town of Conwy.  It is a co-operative, organised and run by members of "North Wales Potters" to exhibit ceramic work of excellence, produced by twenty regional makers.
 
There is a wide range of work for sale, from domestic ware to rare collectors' items and the essentially sculptural, one off and limited production pieces. The friendly atmosphere of the gallery encourages our visitors to browse and it is our aim to make high quality ceramics accessible to all. The Gallery is also an information centre intent on promoting knowledge and understanding of studio ceramics, encouraging standards of excellence, both technical and aesthetic.North Wales Potters' Co-operative gallery and information centre

Potters at this Gallery

Beverley Bell Hughes, Terry Bell Hughes, Vicky Buxton, Linda Caswell, Annie Greenwood, Susan King, Rik Midgley, Sonja Moss-Dolega, Phil Mumford, Alan & Lyn Newton, Charmaine Poole, Pea Restall, Katie Scarlett Howard, Louise Schrempft, Simon Shaw

Cymni Cydweithredol Crochenwyr y Gogledd oriel

Agorwyd Oriel y Crochenwyr yn nhref ganoloesol Conwy yn 2003. Mae'n fenter gydweithredol yng ngofal aelodau "Crochenwyr Gogledd Cymru" ac fe'i sefydlwyd er mwyn arddangos crochenwaith o'r radd flaenaf a gynhyrchwyd gan ugain o grefftwyr lleol.

Mae yma ddewis eang o waith ac fe allwch brynu popeth o lestri tŷ i waith prin a chasgladwy, ynghyd darnau cerfluniol eu naws sy'n unigryw neu'n gyfyngedig o ran nifer. Bwriad yr Oriel yw dod chrochenwaith o ansawdd uchel i sylw cymaint o bobl ag sy'n bosibl, ac mae croeso i chi dreulio cymaint o amser ag y dymunech yn yr awyrgylch gyfeillgar yn chwilota drwy'r gwaith. Mae'r Oriel hefyd yn ganolfan gwybodaeth sy'n hyrwyddo dealltwriaeth o grochenwaith stiwdio a rhagoriaeth o ran safonau technegol a cheinder.